Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania zostały opisane w tym dokumencie, jest stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (dalej: CIM, my) z siedzibą w Warszawie, [miejsce na adres]. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@centruminicjatyw.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

W Polityce prywatności określone zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Miejsce i sposób przetwarzania danych

Część danych przechowujemy w formie elektronicznej, wykorzystując w tym celu narzędzia informatyczne (takie jak chmura obliczeniowa czy poczta email). Część danych przechowujemy wyłącznie w formie dokumentacji papierowej.

Powierzanie danych

Przewidujemy powierzenie danych osobowych (na podstawie umowy powierzenia) podmiotowi, który zapewniać będzie obsługę informatyczną naszej strony internetowej.

Ponadto, w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

W przypadku organizacji wydarzeń wspólnie z innymi podmiotami dopuszczamy możliwość przekazania im danych osób w nim uczestniczących. W takich przypadkach zawsze będziemy o tym informować z wyprzedzeniem, np. przy rejestracji na wydarzenie.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania. W określonych przypadkach także żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy możesz ją wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach masz też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Przed zrealizowaniem Twoich praw dotyczących przetwarzania danych, by mieć pewność, że nie udostępnimy danych innej osobie, możemy zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacji potwierdzające tożsamość.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, zawsze możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak byś najpierw skontaktował/ła się z nami – będziemy starać się naprawić błąd i unikać podobnych w przyszłości.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników stron internetowych CIM. Pliki cookies

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia działania ich funkcjonalności oraz analizowania zainteresowania przygotowywanymi przez nas treściami.

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki tekstowe tzw. cookies (pol. ciasteczka), niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Do analizowania ruchu na naszych stronach wykorzystujemy cookies google-analytics.com. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Pamiętaj, że możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Dane subskrybentów newslettera

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentów newslettera CIM w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji,

Dane członków stowarzyszenia

Dane członków stowarzyszenia przetwarzamy na podstawie przepisu prawa. Obejmują one informacje zawarte w aplikacji członkowskiej, aktywności w ramach organizacji, jak również te dotyczące wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec CIM.

Po ustaniu członkostwa usuwamy większość zgromadzanych danych, pozostawiając: imię, nazwisko, adres e-mail, informacje o ewentualnych nieopłaconych składkach oraz datach członkostwa. Po 5 latach od końca roku, w którym ustało członkostwo, pozostawiamy dla celów archiwalnych jedynie imię, nazwisko i daty członkostwa.

Dane osób współpracujących z CIM (np. praktykantów)

Na podstawie umowy przetwarzamy dane osób z nami współpracujących, w tym praktykantów. Dane, które gromadzimy obejmują te zawarte w formularzu aplikacji na praktyki w CIM, historię współpracy oraz kopie wydanych zaświadczeń o odbyciu praktyk. Zgromadzone dane przechowujemy przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyły się praktyki. Po tym czasie zachowujemy do celów archiwalnych dane obejmujące: imię, nazwisko oraz informacje o okresie trwania praktyk.

Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarzy lub wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację, adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez CIM oraz zarządzania relacjami. Dane przetwarzamy do końca działalności CIM.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie centruminicjatyw.org) przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności CIM.

Dane osób komunikujących się z CIM przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także CIM. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 2 stycznia 2019 r.