CIM Briefing Papers

Od maja 2016 roku Centrum Inicjatyw Międzynarodowych publikuje  serię artykułów CIM Briefing Papers. Są to krótkie analizy dotyczące aktualnych wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, dostarczane przez naszych ekspertów i specjalistów.

Dotychczas ukazały się:

Michał Kędzierski Wzrost znaczenia Afryki w polityce zagranicznej Niemiec

(Czerwiec 2018)

Katarzyna Czupa Ożywienie na rynku sukuk szansą na dywersyfikację gospodarczą państw regionu Zatoki Perskiej

(Marzec 2017)

Michał Kędzierski Ponowna kandydatura Merkel na kanclerza. Szanse na czwartą kadencję 

(Grudzień 2016)

Artur Malantowicz Wybory parlamentarne w Jordanii. Szansa na nową jakość w jordańskiej polityce?

(Wrzesień 2016)

Karol Wasilewski Turcja i PKK po nieudanym zamachu stanu: szansa na wznowienie procesu pokojowego?

(Sierpień 2016)

Marta Makowska Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna. Perspektywy dla nowej agencji ds. granic zewnętrznych UE 

(Lipiec 2016)

Grzegorz Gogowski Brexit a przyszłość Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE – Szanse i zagrożenia 

(Czerwiec 2016)

Barbara Marcinkowska Stan wyjątkowy we Francji: podstawy prawne i szanse na kontynuację 

(Maj 2016)