CIM Advanced Studies

CIM Advanced Studies (CIM AS) to projekt Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, którego głównym celem było przybliżenie naszym czytelnikom najnowszych artykułów naukowych publikowanych za granicą.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji” miały na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artykułami naukowymi oraz różnego rodzaju raportami publikowanymi za granicą. Uczestnicy projektu chcieli  wypełnić, przynajmniej częściowo, istniejącą od lat lukę w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami badań prowadzonymi poza granicami Polski.

Założeniem tej inicjatywy nie była wyłącznie recenzja tez czy danych zawartych w wybranych tekstach, lecz przede wszystkim krytyczne odniesienie się do nich w kontekście dotychczasowej wiedzy w danym obszarze.

Projekt realizowany w latach 2013 -2015. Koordynatorem projektu był Kamil Mazurek.

Lista publikacji:

 

Anita Sęk

 

NIE MA WIEDZY I WŁADZY BEZ NETWORKINGU – CZYLI RZECZ O POTĘDZE KONTAKTÓW

Analiza na podstawie: Merje Kuus: Geopolitics and Expertise. Knowledge and Authority in European Diplomacy, Wiley Blackwell, 2014

 

Marta Makowska

CZY PARLAMENT EUROPEJSKI MA ZNACZENIE?

Analiza na podstawie: Simon Hix: Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009–2013 European Parliament European Policy Analysis, Issue 2013:15epa, Swedish Institute for International Studies

 

Anita Sęk

 

HONOR W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH: ROSJA I ZACHÓD

Analiza na podstawie: Andrei P. Tsygankov: Russia and the West from Alexander to Putin. Honor in International Relations Cambridge University Press, Cambridge 2012, 317p.

 

Tomasz Pawłuszko

BIUROKRATYCZNA POLITYKA ZAGRANICZNA?

Analiza na podstawie: Steven Lobell, Norrin Ripsman, Jeffrey Taliaferro: Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy Cambridge University Press 2009

 

Anita Sęk

OD TEORII DO POST-LIZBOŃSKIEJ PRAKTYKI: ANALIZA I DORADZTWO POLITYCZNE

Analiza na podstawie: J. A. Koops: From Theory to Post-Lisbon Practice: Policy Analysis and Policy Advice. Case study: The Arab Spring and the EU`s Approach to the Maghreb Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel (VUB) 2012/2013

 

Łukasz Smalec

KONIEC AMERYKAŃSKIEJ DOMINACJI?

Analiza na podstawie: Robert Kagan: Not Fade Away: Against the Myth of American Decline http://www.brookings.edu/ 17 January 2012

 

Tomasz Pawłuszko
 

PO CO NAM TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH?

Analiza na podstawie: J. Mearsheimer, S. Walt: Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR, Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, January 2013

 

Marta Makowska

UNIA NA STRAŻY DEMOKRACJI

Analiza na podstawie: Jan-Werner Müller: Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order Transatlantic Academy Paper Series, February 2013, No 3

       

Tomasz Pawłuszko
 

ZMIANA SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO

Analiza na podstawie: E. Ringmar: Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order International Organization, Winter 2012, vol.66, no.1, p.1-16