Biuletyn Analiz CIM

 Biuletyn Analiz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ISSN 2300-7192.

Biuletyn Analiz jest wydawanym dwa razy do roku periodykiem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych poświęconym szeroko pojętej tematyce stosunków międzynarodowych. Redakcja naukowa, na która składają się eksperci think-tanku dokłada starań, aby każde wydanie spełniało najwyższe standardy merytoryczne oraz językowe.

Autorami tekstów są zarówno eksperci z CIM, jak i niezależni badacze z uniwersytetów w Polsce oraz Europie (publikujemy teksty również w języku angielskim).

Dwa razy do roku ogłaszamy nabór tekstów (tzw. call for papers) na stronie internetowej oraz  w mediach społecznościowych.

Kontakt: analizy@centruminicjatyw.org

Redaktor naczelna Biuletynu: dr Anna Walkowiak

Poprzedni redaktorzy naczelni: Marta Makowska (numery 6-12), Kamil Łukasz Mazurek (numery 1-5)

Dokumenty do pobrania:

Lista publikacji:

2020
2020, no 14 K. Dąbrówka, B. Marcinkowska, K.W. Olszowska, Ł. Robak,
A. Walkowiak
2019
2019, no 13 M. Kędzierski, B. Marcinkowska, A. Szojda-Pallado, J. Grzybowska, A. Walkowiak, G. Gogowski
2018
2018, no 12 G. Gogowski, B. Tesławski, M. Kędzierski, M. Wojda, Ł. Robak
2018, no 11 B. Marcinkowska, G. Gogowski, M. Kędzierski, A. Walkowiak, K. Czupa, M. Romanowski
2017
2017, no 10 A. Malantowicz, U. Skwarek, Ł. Robak, A. Pochylska, M. Kędzierski, K. W. Olszowska
2017, no 9 P. Esber, K. Jaromin, K. Mierzejewska, M. Kędzierski, U. Skwarek, N. Tomaszewska, Ł. Robak
2016
2016, no 8 M. Kędzierski, M. Ratajski, M. Piątkowski, D. Janus, B. Tesławski, A. Wojciechowska, A. Nychak, U. Skwarek
2016, no 7 K. Chyla, D. Dróżdż, M. Kubiak, A. Siemaszko
2015
2015, no 6 L. Blinova, A. Baihuzhakava, A. H. Kazimierczuk, A. Kielek,  J. Rynk, U. Skwarek
2015, no 5 P. Berus, Ł. Kaliciak, W. Lieder, B. Marcinkowska,  A. Sęk
2014
2014, no 4 A. Brona, M. Makowska, A. Mazurkiewicz, O. Pietrewicz, A. Siemaszko, S. Sienkiewicz, K. Wasilewski, A. Głodek
2014, no 3 A. Głodek, O. Jastrzębska, M. Kaniewska, D. Klimowicz, K. Libront, B. Marcinkowska,  A. Siemaszko
2013
2013, no 2 Q. Genard, D. Gwóźdź, B. Marcinkowska, A. Mazurkiewicz,
R. Ruiz Calleja, P. Skueli, M. Stępka, B. Tesławski
2013, no 1 G. Gogowski, K. Kowalczewska, M. Makowska, J. Nalaskowski,
B. Sobik, A. Teperek, O. Tkachuk

 

2012
2012, no 20 Artur MALANTOWICZ Stosunki jordańsko-amerykańskie. Prawdziwy sojusz czy przejaw neokolonializmu?
2012, no 19 Anita SĘK Fragile Leadership? Evaluating the coherence of the European Union in global governance of the Genetically Modified Organisms
2012, no 18 Anita SĘK EU-Ukraine DCFTA Negotiations. It is more than the Economics!
2012, no 17 Anita SĘK Global actor ‘in statu nascendi’? Impact of European External Action Service on Diplomatic Actorness of the European Union
2012, no 16 Paweł BIEŃKOWSKI The EU and China as partners in security – the case of transnational threats
2012, no 15 Anita SĘK European Union Structural Foreign Policy Towards China Developing European Studies Centres
2012, no 14 Michał TEOFILSKI Stosunki Chin z państwami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia)
2011
2011, no 13 Łukasz SMALEC Konflikty zbrojne. Źródła, przyczyny, cele, preteksty.
2011, no 12 Filip DELEŻŃSKI Evaluation of the Progress in Combating the Global Poverty
2011, no 11 Aleksandra JONAK Między Unią Europejską a Rosją – przyszłość wschodniego sąsiedztwa Polski
2011, no 10 Paweł BIEŃKOWSKI Progress in military modernisation and China’s rising ambitions
2011, no 9 Artur MALANTOWICZ The ability of the United Nations to maintain peace and security in the Middle East during the Cold War
2011, no 8 Nicolas LEVI Nowa Korea Północna i nowe elity polityczne?
2011, no 7 Aleksandra JONAK Z badań sowietologicznych Włodzimierza Bączkowskiego
2011, no 6 Barbara MARCINKOWSKA Praktyka państw Ameryki Łacińskiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku
2011, no 5 Paweł BIEŃKOWSKI The reduced role of the People’s Liberation Army in the political succession to Deng Xiaoping and to Jiang Zemin: Chinese-style civilian-military relations in the making
2011, no 4 Artur MALANTOWICZ WANTED – China’s search for Middle Eastern oil
2011, no 3 Anita SĘK Gruzja – kolebka konfliktów
2011, no 2 Rafał WIŚNIEWSKI MMRCA- the most „strategic” arms competition in Asia?
2011, no 1 Rafał BILL Analiza Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych